Uncategorised

Аукціони усі види

Аукціони Прозорро продажі

Акредитований майданчик. Учасник електронної системи торгів Prozorro.Sale
Дивитись всi публікації

 

Продаж об'єктів податкової застави

Дивитись всi публікації

 

 

Земельні торги

Для участі в земельних торгах необхідно...
Дивитись всi публікації

 

Продаж державного майна

Харківська товарна біржа співпрацює з Фондом державного майна України (ФДМУ) і його регіональним відділенням по Харківській області по реалізації на аукціонах об'єктів державної власності на підставі відповідних договорів та на протязі багатьох років знаходиться у Реєстрі організаторів аукціонів по відчуженню майна.
Дивитись всi публікації

Податкова застава

Харківська товарна біржа надає послуги з проведення аукціонів щодо реалізації майна платників податків.

Харківська товарна біржа  є уповноваженою біржею Державної фіскальної служби України з проведення  та організації аукціонів по реалізації майна та інших активів платників податків, що знаходяться в податковій заставі ( протокол №   від 16.12.2017 року засідання конкурсної комісії, створеної відповідно до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважень бірж з продажу майна, що перебувають у податковій заставі), http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/322333.html
         

Аукціон з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, проводиться на підставі відповідного договору, який укладається органом доходів і зборів з уповноваженою товарною біржею. До договору додаються завірена органом доходів і зборів копія акта опису майна в податкову заставу та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та/або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Майно, яке підлягає продажу на аукціоні, виставляється на аукціон за початковою ціною, що визначається органом доходів і зборів на підставі звіту (акта) про оцінку майна, складеного відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Біржа не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону оприлюднює відповідне оголошення в засобах масової інформації та на власній веб-сторінці.

Бажаючі взяти участь в аукціоні подають біржі заяву в письмовій формі.

Біржа приймає та реєструє заяви від учасників про придбання майна із забезпеченням режиму доступу до інформації про учасників, як інформації з обмеженим доступом.

Фізична або юридична особа, яка виявила бажання зареєструватись як учасник аукціону, сплачує реєстраційний внесок, розмір якого встановлюється біржею і не може перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносить гарантійний внесок у розмірі 10 відсотків початкової ціни лота.

Біржа забезпечує доступ до місця проведення аукціону учасникам аукціону, замовнику аукціону, працівникам державних органів при виконанні ними службових обов’язків та представникам засобів масової інформації.

Харківська товарна біржа виконує наступні функції у сфері реалізації майна, що знаходится у податковій заставі:

  • співпраця з районними державними податковими інспекціями та державними податковими адміністраціями України;
  • проведення цільових аукціонів з продажу активів, які перебувають у податковій заставі;
  • юридичний супровід оформлення біржових угод з продажу заставного майна;
  • надання роз'яснень клієнтам біржі стосовно порядку проведення біржових операцій на ХТБ.

Замовити послугу або отримати консультацію можна за телефоном  (057) 701-36-01 .

Аукціони з продажу майнових прав

Умови організації та проведення біржових торгів з продажу майнових прав на об‘єкти нерухомого майна та організації обігу форвардних контрактів

 

ХАРКІВСЬКА ТОВАРНА БІРЖА  має досвід у співробітництві з Забудовниками та КУА у впровадженні ефективного механізму інвестування у будівництво – з використанням форвардних контрактів, який дозволяє забезпечити максимальні гарантії інвесторам та процедуру визначення справедливої ціни базового активу, прийнятної для достовірного фінансового обліку та прозорого оподаткування, до того ж такий механізм відмінно вписується у нову  систему реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Біржа забезпечує публічність проведення Аукціонів - оголошення про їх проведення та результати розміщуються на офіційному Веб-сайті Біржі (www.xtb.com.ua)

Алгоритм дій для прийняття участі в Аукціонах, які організує Біржа дуже простий.

1) Забудовнику для участі в Аукціонах необхідно укласти договір з Біржею про надання послуг з організації та проведення відкритих біржових аукціонів з продажу майнових прав на об'єкти нерухомого майна, невід'ємною частиною якого є регламент. На кожен об'єкт будівництва укладається окремий договір та регламент.

2) Для участі в Аукціонах КУА необхідно укласти договір з Біржею про надання послуг з організації та проведення відкритих біржових аукціонів з продажу форвардних контрактів на поставку майнових прав на об'єкти нерухомого майна (деривативів), невід'ємною частиною якого є регламент. На кожен об'єкт будівництва укладається окремий договір та регламент.

Предметом біржових торгів є майнові права на об’єкти нерухомого майна: нежитлові та житлові будинки/приміщення.

До форвардних контрактів, що укладаються на Біржі, застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення.

Біржові торги проводяться у формі аукціону «з голосу» .

У результаті проведення відкритого біржового Аукціону Біржа оформлює аукціонне свідоцтво, що підтверджує факт проведення Аукціону та визначення справедливої ціни базового активу.

Продавцями та Покупцями на Біржових торгах можуть бути юридичні та фізичні особи всіх форм власності, резиденти та нерезиденти України, які не перебувають у стані ліквідації або проти яких не порушено справу про банкрутство, які є дієздатними та правоздатними, та які бажають продати/придбати майнові права на об’єкти нерухомого майна.

 УМОВИ АКРЕДИТАЦІЇ:
Для проходження акредитації Продавцям та Покупцям необхідно надати Біржі наступні документи:

  • заява на акредитацію (форма розміщена в якості додатка до Регламенту);
  • для Продавців/Покупців-юридичних осіб: засвідчені у встановленому порядку копії статуту або іншого документу, який надає доступ до ознайомлення зі статутом, виписка або витяг з ЄДРПОУ, довідку з ЄДРПОУ (за наявності), свідоцтво або витяг з реєстру платників ПДВ або єдиного податку (за наявності);
  • для Продавців/Покупців-фізичних осіб: засвідчені підписом цієї особи копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків), або інші документи, що встановлюють особу відповідно до законодавства України;
  • для Продавців юридичних та фізичних осіб надається засвідчені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують за продавцем право власності чи розпорядження нежитловим чи житловим будинком/приміщеннями чи правами на об’єкт будівництва: дозвіл на виконання будівельних робіт, акт чи договір на земельну ділянку; експертний висновок (звіт) щодо розгляду проектної документації, договір на виконання підрядних робіт; свідоцтво про право власності тощо.

З метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Біржа має право вимагати від Продавців/Покупців додаткові документи.