ХТБ - Харківська товарна біржа

 

Консалтинг

Наши клиенты получают все необходимые консультации по вопросам экономико-правовой экспертизы собственности, нормативного регулирования оценочной деятельности в Украине, целесообразности проведения независимой оценки как элемента управления имуществом, а так же помощь в использовании методических рекомендаций, программных продуктов и других тематических разработок. При этом, на взаимовыгодных условиях.

ХТБ предлагает новые виды услуг по следующим направлениям:

 • Разработка бизнес-планов;
 • Разработка планов реструктуризации предприятий;
 • Выполнение анализа инвестиционной деятельности;
 • Выполнение анализа положения на товарном рынке;
 • Выполнение анализа производственной деятельности;
 • Анализ предприятия, финансовая оценка.

Бизнес планирование позволяет:

 • Определить имущественное и финансовое состояние предприятия, прогнозировать будущего финансового состояния предприятия, определить пути развития и пути достижения поставленных целей. Результаты проведенного анализа используются для подготовки рекомендаций относительно последующей деятельности предприятия, его реструктуризации или др;
 • Определить эффект от реализации проекта;
 • Определить объем собственных и внешних инвестиций, условия привлечения заемных средств;
 • Иметь инвестиционный бизнес план, который бы соответствовал именно тем критериям, которые, предъявляет банковское учреждение или иностранный инвестор;
 • Вести переговоры с потенциальным инвестором на профессиональном уровне;
 • Сэкономить время и средства для определения направления своих действий, стратегии маркетинга и целей развития предприятия;
 • Оценить потенциальные риски до принятия обязательств о привлечении (выделении) средств на проект.

 

 Досвід роботи

З 1995 року ХТБ професійно займається оцінкою майна, майнових прав та бізнесу, є одним з перших суб'єктів оціночної діяльності в м.Харкові. За час роботи завоювала повагу колег і замовників не тільки в Харкові, але і в Україні. Оцінки проводилися як в Харкові, так і в інших містах України. ХТБ проводила оцінку частки госсбоственності України в підприємстві «Fabrika Kosmetykow MIRACULUM S.A.» м.Краків, Польща.

В даний час в департаменті оцінки ХТБ працює колектив професійних оцінювачів і фахівців в різних областях. Однією з особливостей оціночної діяльності на біржі є можливість проводити пошук, збір і аналіз інформації, без якої неможливо провести якісну оцінку. Інтелектуальний і технічний потенціал дозволяє виконувати великий обсяг робіт по всій країні в короткі терміни.

ХТБ виконує роботи за договорами з державними і комунальними структурами міста, з юридичними та фізичними особами.

Серед замовників ХТБ ВАТ «Турбоатом», ЗАТ «Макіївський металургійний комбінат», ВАТ «Авіалінії Харкова», ДП «Завод ім. Малишева », ДП« ХПЗ ім. Шевченко », ВАТ« ХТЗ », ЗАТ« ЛКМЗ », АТ« ХАРП », ВАТ« ХЕЛЗ «Укрелектромаш», ВАТ «Швейна фабрика ім. Тинякова », ВАТ« ЧПА », ВАТ НВО« Система »і багато інших.

Одним з факторів досягнення високого професійного рівня з'явилася робота по оцінці з центральним апаратом ФДМУ України: оцінювалися необоротні активи, пакети акцій, частки в статутному фонді підприємств, в тому числі і з іноземними інвестиціями. За договорами з центральним апаратом ФДМУ виконано більше 20 робіт.

За договорами з центральним апаратом ФДМУ виконані оцінки:

Пакету акцій, який належить державі:

ВАТ "Миропільська паперова фабрика";
ВАТ «Турбоатом»;
Косметична фабрика "Міракулюм" АТ;
ЗАТ «ОТІС»;
ВАТ "Харківський підшипниковий завод";
АКБ "УБТС";
ЗАТ "Харківський вагонобудівний завод";
ВАТ "Видавництво" Харків ";
ВАТ МТУ "Союз".
Державної частки в статутному фонді:

ТОВ СП «Донбас-Тейлор»;
ТОВ «Уінденерго ЛТД».
Нематеріальних активів, які не відображені на балансі:

Рівненського державного АТП-15627;
Харківського ДАП "Універсал-Авіа";
Хмельницького державного підприємства РА «Універсал - Авіа»;
Харківського заводу електротехнічного обладнання;
Цілісних майнових комплексів:

ДГП "Балакліяпромгеофізика";
ДГП "Агрогеофізика".
Необоротних активів:

"Укрпостачпреса";
"Завод мікроелектроніки";
ХДАК "Авіалінії Харкова";
ХКФ "Глобус";
ДП "Харківська ТЕЦ-5";
ДНВП "Система";
ДВАТ "Краснодонське УМТП".

 

 

Сертификаты и лицензии

Право проведения оценки обеспечено:

 • Независимая оценка имущества и имущественных прав.
 • Сертификат субъекта оценочной деятельности № 6043/07 от 29.08.2007 г., выданный ФГИУ. Действителен до 28.08.2010 года.
 • Экспертная денежная оценка земельных участков - Лицензия на право проведения землеоценочных работ, выданная Государственным агентством земельных ресурсов Украины – серия АВ № 390551 от 07.03.2008 г. Действительна до 06.03.2013 года.

Квалификация оценщиков подтверждается сертификатами и квалификационными свидетельствами.

Оценщики, которые работают в департаменте оценки ХТБ, имеют 11 сертификатов и квалификационных свидетельств по всем направлениям оценочной деятельности.

Каждые 2 года оценщик проходит повышение квалификации по каждому из направлений, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Все оценщики – сотрудники ХТБ прошли регистрацию в государственном реестре оценщиков.

В составе сотрудников департамента оценки работают оценщики – члены Украинского общества оценщиков, Всеукраинской общественной организации «Лига оценщиков земель».