ХТБ - Харківська товарна біржа

 

Сертификаты и лицензии

Право проведения оценки обеспечено:

  • Независимая оценка имущества и имущественных прав.
  • Сертификат субъекта оценочной деятельности № 6043/07 от 29.08.2007 г., выданный ФГИУ. Действителен до 28.08.2010 года.
  • Экспертная денежная оценка земельных участков - Лицензия на право проведения землеоценочных работ, выданная Государственным агентством земельных ресурсов Украины – серия АВ № 390551 от 07.03.2008 г. Действительна до 06.03.2013 года.

Квалификация оценщиков подтверждается сертификатами и квалификационными свидетельствами.

Оценщики, которые работают в департаменте оценки ХТБ, имеют 11 сертификатов и квалификационных свидетельств по всем направлениям оценочной деятельности.

Каждые 2 года оценщик проходит повышение квалификации по каждому из направлений, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Все оценщики – сотрудники ХТБ прошли регистрацию в государственном реестре оценщиков.

В составе сотрудников департамента оценки работают оценщики – члены Украинского общества оценщиков, Всеукраинской общественной организации «Лига оценщиков земель».

 

Департамент оцінки

Харківська товарна Біржа надає послуги з незалежної оцінки майна і майнових прав на підставі чинного на даний момент Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № 201/17 від 15.03.2017 р, виданого ФДМУ за наступними напрямками:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

1.1 Оцінка нерухомого майна, в тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судів і плавальних засобів.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім тих, які віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, плавальним засобів, а також складовим культурну цінність.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Право проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок забезпечено Ліцензією на право проведення землеоціночних робіт, виданої Державним агентством земельних ресурсів України - серія АВ № 390551 від 07.03.2008 р терміном на 5 років.

З 1995 року ХТБ професійно займається оцінкою майна, майнових прав та бізнесу, є одним з перших суб'єктів оціночної діяльності в м.Харкові. За час роботи завоювала повагу колег і замовників не тільки в Харкові, але і в Україні. Оцінки проводилися як в Харкові, так і в інших містах України.

В даний час в департаменті оцінки ХТБ працює колектив професійних оцінювачів і фахівців в різних областях. Однією з особливостей оціночної діяльності на біржі є можливість проводити пошук, збір і аналіз інформації, без якої неможливо провести якісну оцінку. Інтелектуальний і технічний потенціал дозволяє виконувати великий обсяг робіт по всій країні в короткі терміни.

Керівництвом ХТБ затверджений прейскурант цін на послуги з оцінки з урахуванням кон'юнктури ринку. Договірна ціна встановлюється в ході підписання договору після ознайомлення з об'єктом оцінки з урахуванням обсягу робіт і специфіки об'єкта оцінки. При укладанні довгострокової угоди передбачена гнучка система знижок.

Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності

 

 

Нерухоме та рухоме майно

Біржа проводить аукціони з продажу нерухомого та рухомого майна недержавної форми власності на підставі власних, розроблених з урахуванням вимог чинного законодавства України, Правил, що забезпечують правову захищеність як угод, укладених на Біржі, так і клієнтів Біржі.

В рамках секції надаються наступні послуги:
- Залучення потенційних покупців на виставлене на продаж майно;
- Організація ознайомлення з виставленим на аукціони майном;
- Експертиза документів, наданих продавцями і покупцями для участі в акуціонах на відповідність вимогам, встановленим Правилами торгів щодо учасників;
- Підготовка та проведення аукціонів з продажу рухомого та нерухомого майна та оформлення їх результатів;
- Консультації з питань встановлення та реєстрації права власності на придбане на аукціонах нерухоме майно.