ХТБ - Харківська товарна біржа

Нерухоме та рухоме майно

Біржа проводить аукціони з продажу нерухомого та рухомого майна недержавної форми власності на підставі власних, розроблених з урахуванням вимог чинного законодавства України, Правил, що забезпечують правову захищеність як угод, укладених на Біржі, так і клієнтів Біржі.

В рамках секції надаються наступні послуги:
- Залучення потенційних покупців на виставлене на продаж майно;
- Організація ознайомлення з виставленим на аукціони майном;
- Експертиза документів, наданих продавцями і покупцями для участі в акуціонах на відповідність вимогам, встановленим Правилами торгів щодо учасників;
- Підготовка та проведення аукціонів з продажу рухомого та нерухомого майна та оформлення їх результатів;
- Консультації з питань встановлення та реєстрації права власності на придбане на аукціонах нерухоме майно.


 


 


 

 

ІСТОРІЯ БІРЖОВОЇ ФОРМИ ТОРГІВЛІ

Перші біржі виникли в Європі в період первісного нагромадження капіталу. Якщо не брати до уваги об'єднання грошово-міняльних контор, то першими біржами були товарні. Перші біржі з'явилися в Італії у зв'язку з виникненням там великих мануфактур і ростом міжнародної торгівлі.

У 1549 році створюються біржі в Ліоні і Тулузі (Франція), потім в Лондоні (1556 г.). До числа перших відноситься біржа в Антверпені (Бельгія) (1556 г.), яку можна вважати першою міжнародною. В Японії біржа з ​​торгівлі рисом з'явилася в 1730 р, а в США перша біржа виникла в 1848 р в м Чикаго. В історії появи бірж велике значення мала Амстердамська товарна біржа, що виникла в 1602 р Вона була світовим ринком як для товарів зі Сходу (перець, гвоздика, кава, тютюн), так і з Півночі (хліб, сіль, ліс, сукно). Амстердамську біржу на початку XVIII століття відвідав Петро I.

Перша біржа в Східній Європі з'явилася в умовах феодально-кріпосницького ладу в 1723 році в Санкт-Петербурзі, проте широке поширення відноситься середині XIX століття.

Перша біржа в Україні відкрилася в 1834 році в Полтавській губернії (м.Кременчук). У 1848 році в швидко зростаючому морський порт і центрі торгівлі м Одеса була утворена регіональна біржа. Відразу після реформи 1861 року біржі з'явилися в Києві, Харкові, Миколаєві та інших містах.

Першою згадкою про Харківську біржі є статут Харківської біржі, Височайше затверджений 4 жовтня 1868 року. Згідно зі статутом Харківська біржа була «збірне місце для взаємних відносин і угод по всіх оборотах торгівлі і промисловості і для отримання необхідних відомостей».

Неминучий перехід до досить високих щаблях організації товарного ринку був обумовлений розвитком основних принципів нової економічної політики (НЕП), що проводилася в Радянській Росії, починаючи з 1921 року. Українська центральна товарна біржа (Харків, 1922 г.) була першим досвідом організації бірж на Україні. У березні 1923 року був прийнятий новий статут, біржа отримала назву Харківська товарна біржа.

З початку 90-х років минулого століття були потрібні нові механізми, нові ринкові структури, які стали б основними при зародженні ринкових відносин в Україні. На початку 90-х років XX століття почалося активне відновлення біржової справи в Україні.

Особливу роль у розвитку біржового справи після здобуття незалежності в 1991 р в Україні відіграло прийняття закону «Про товарну біржу».

ХТБ - Харківська товарна Біржа зареєстрована в 12 березня 1991 року.

Харківська товарна Біржа - це перша біржа в місті Харкові і друга в Україні.