ХТБ - Харківська товарна біржа

Харківська товарна біржа спеціалізується на наданні своїм клієнтам всього комплексу біржових послуг пов’язаних із проведенням спеціалізованих аукціонів з продажу майна платників податків, що перебуває у податковій заставі. Проведення подібних аукціонів вимагає злагодженої роботи всього залученого персоналу під час організації та проведення подібних аукціонів, що знайшло схвальні відгуки від усіх наших клієнтів.

Детальніше...

Умови організації та проведення біржових торгів з продажу майнових прав на об‘єкти нерухомого майна та організації обігу форвардних контрактів

 

ХАРКІВСЬКА ТОВАРНА БІРЖА  має досвід у співробітництві з Забудовниками та КУА у впровадженні ефективного механізму інвестування у будівництво – з використанням форвардних контрактів, який дозволяє забезпечити максимальні гарантії інвесторам та процедуру визначення справедливої ціни базового активу, прийнятної для достовірного фінансового обліку та прозорого оподаткування, до того ж такий механізм відмінно вписується у нову  систему реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Біржа забезпечує публічність проведення Аукціонів - оголошення про їх проведення та результати розміщуються на офіційному Веб-сайті Біржі (www.xtb.com.ua)

Алгоритм дій для прийняття участі в Аукціонах, які організує Біржа дуже простий.

1) Забудовнику для участі в Аукціонах необхідно укласти договір з Біржею про надання послуг з організації та проведення відкритих біржових аукціонів з продажу майнових прав на об'єкти нерухомого майна, невід'ємною частиною якого є регламент. На кожен об'єкт будівництва укладається окремий договір та регламент.

2) Для участі в Аукціонах КУА необхідно укласти договір з Біржею про надання послуг з організації та проведення відкритих біржових аукціонів з продажу форвардних контрактів на поставку майнових прав на об'єкти нерухомого майна (деривативів), невід'ємною частиною якого є регламент. На кожен об'єкт будівництва укладається окремий договір та регламент.

Предметом біржових торгів є майнові права на об’єкти нерухомого майна: нежитлові та житлові будинки/приміщення.

До форвардних контрактів, що укладаються на Біржі, застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення.

Біржові торги проводяться у формі аукціону «з голосу» .

У результаті проведення відкритого біржового Аукціону Біржа оформлює аукціонне свідоцтво, що підтверджує факт проведення Аукціону та визначення справедливої ціни базового активу.

Продавцями та Покупцями на Біржових торгах можуть бути юридичні та фізичні особи всіх форм власності, резиденти та нерезиденти України, які не перебувають у стані ліквідації або проти яких не порушено справу про банкрутство, які є дієздатними та правоздатними, та які бажають продати/придбати майнові права на об’єкти нерухомого майна.

 УМОВИ АКРЕДИТАЦІЇ:
Для проходження акредитації Продавцям та Покупцям необхідно надати Біржі наступні документи:

 • заява на акредитацію (форма розміщена в якості додатка до Регламенту);
 • для Продавців/Покупців-юридичних осіб: засвідчені у встановленому порядку копії статуту або іншого документу, який надає доступ до ознайомлення зі статутом, виписка або витяг з ЄДРПОУ, довідку з ЄДРПОУ (за наявності), свідоцтво або витяг з реєстру платників ПДВ або єдиного податку (за наявності);
 • для Продавців/Покупців-фізичних осіб: засвідчені підписом цієї особи копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків), або інші документи, що встановлюють особу відповідно до законодавства України;
 • для Продавців юридичних та фізичних осіб надається засвідчені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують за продавцем право власності чи розпорядження нежитловим чи житловим будинком/приміщеннями чи правами на об’єкт будівництва: дозвіл на виконання будівельних робіт, акт чи договір на земельну ділянку; експертний висновок (звіт) щодо розгляду проектної документації, договір на виконання підрядних робіт; свідоцтво про право власності тощо.

З метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Біржа має право вимагати від Продавців/Покупців додаткові документи.

 

Серед біржових послуг, які Харківська товарна біржа успішно розвиває є проведення земельних торгів. Зокрема, наша біржа здійснює процедуру підготовки, організації та проведення земельних торгів у формі аукціону для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або права на їх оренду. Зазначені послуги користуються широким попитом серед постійних наших клієнтів.  

Для участі в земельних торгах необхідно не пізніше ніж за три дні до проведення торгів подати заявку на участь в торгах. До заяви додаються завірені копії документів, передбачених частиною сьомою статті 137 Земельного кодексу України та правилами торгівлі земельними ділянками державної та комунальної власності та правами на земельні ділянки на Харківській товарній біржі.

Для юридичних осіб:

 • Витяг з Єдиного державного реєстру.
 • Копія статуту підприємства.
 • Документ, що уповноважує особу на участь в земельних торгах (копія наказу про призначення керівника, копія протокольного рішення, довіренність).
 • Копія паспорту уповноваженої особи.
 • Довідка з банку або на фірмовому бланку з банківськими реквізитами для повернення гарантійного внеску.
 • Документи про сплату гарантійного та реєстраційного внеску.
 • Угода про умови участі в земельних торгах у формі аукціону у 2 екземплярах.

Для фізичних осіб:

 • Копія паспорту (1, 2 стор., реєстрація).
 • Ідентифікаційний код.
 • Витяг з Єдиного державного реєстру (для фізичних осіб підприємців).
 • Довідка з банку з банківськими реквізитами для повернення гарантійного внеску.
 • Документи про сплату гарантійного та реєстраційного внеску.
 • Угода про умови участі в земельних торгах у формі аукціону у 2 екземплярах.

050 Image 051 Image

Земельний кодекс України

Скачать файл