ХТБ - Харківська товарна біржа

Необхідність оцінки

Можливі випадки проведення оцінки:

- відчуження (реалізація майна);
- здача / взяття в оренду;
- внесок в статутний капітал створюваного підприємства;
- забезпечення кредитних зобов'язань при отриманні кредиту;
- переклад бухгалтерської звітності на міжнародні стандарти обліку;
- переоцінка для відображення в бухгалтерській звітності за ринковою вартістю;
- постановка на бухгалтерський облік;
- виділення частки власників (учасників);
- страхування;
- реструктуризація підприємства;
- визначення збитку і величини страхового відшкодування;
- прийняття управлінських рішень.

При проведенні оцінки можна поставити діагноз наступні види вартості:

- ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;
- ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, який значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;
- вартість ліквідації - вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність в порівнянні зі своїх первісних функцій;
- спеціальна вартість - сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої ​​заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки;
- інвестиційна вартість - вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;
- вартість у використанні - вартість, яка розраховується, виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки, і може не відповідати його найбільш ефективному використанню.

 

Продаж державного майна

Об'єкти приватизації та засоби виробництва держпідприємств.

Харківська товарна біржа співпрацює з Фондом державного майна України (ФДМУ) і його регіональним відділенням по Харківській області по реалізації на аукціонах об'єктів державної власності на підставі відповідних договорів та на протязі багатьох років знаходиться у Реєстрі організаторів аукціонів по відчуженню майна.

Детальніше...

Продаж необробленої деревини

 

Реалізація всієї необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами незалежно від їхньої відомчої приналежності здійснюється через загальні, спеціалізовані та додаткові аукціони з продажу необробленої деревини на біржах та по довгострокових договорах.

Допускається проведення відкритих аукціонів з продажу заготовлених цінних сортиментів  на спеціальних майданчиках. За довгостроковими договорами реалізується не більше 50% загального обсягу заготовленої постійними лісокористувачами необробленої деревини.

За довгостроковими договорами реалізується не більше 50% загального обсягу заготовленої постійними лісокористувачами необробленої деревини. Загальні аукціони з продажу необробленої деревини проводяться 1 раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» (1956-12)

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1956-12 та Господарського кодексу України (436-15). https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

На аукціони виставляється вся необроблена деревина в обсязі її квартальної заготівлі, окрім дров паливних, деревини яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази.

Організовує проведення загальних аукціонів Товарна біржа агропромислового комплексу центральних областей України.

Для участі в аукціонах з продажу необробленої деревини:

Покупці (юридичні особи) повинні надати документи, завірені підписом керівника та печаткою підприємства:

 1. Заявку на купівлю встановленого зразка.
 2. Засвідчені печаткою підприємства:
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • копії установчих документів (Статут, Положення);
  • копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;
 3. Довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірену печаткою.
 4. Довіреність уповноваженим особам покупця на право участі в аукціоні та підписання договорів купівлі-продажу.
 5. Копії платіжних документів про сплату гарантійного внеску та за участь в аукціоні.
 6. Довідка про банківські реквізити.

Покупці (фізичні особи) повинні подати:

 1. Заявку на купівлю встановленого зразка.
 2. Засвідчені печаткою підприємця:
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;
 3. Довідка за підписом та печаткою щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал.
 4. Довіреність уповноваженим особам покупця на право участі в аукціоні та підписання договорів купівлі-продажу.
 5. Копії платіжних документів про сплату гарантійного внеску та за участь в аукціоні.
 6. Довідка про банківські реквізити.